Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitä eroa on erilaisilla perhekodeilla?

Suomessa on kahdentyyppisiä perhekoteja – luvanvaraisia ammatillisia perhekoteja, joissa vaaditaan sosiaalialan koulutusta sekä perhekoteja, joissa aivan tavallinen perhe voi toimia ilman ammatillista koulutusta. Toimiessasi ammatillisessa perhekodissa, saat kuukausipalkkaa tai toimit yrittäjänä. Muissa perhekodeissa  palkkio määräytyy sijoitettujen lasten määrän mukaan.

Voiko kauttanne työskennellä sekä ammatillisissa että muissa perhekodeissa?

Kyllä voi. Ole meihin yhteydessä niin suunnitellaan yhdessä, mikä olisi perheellenne sopivin ratkaisu.

Voimmeko ryhtyä perhehoitajaksi, vaikka meillä on kaksi omaa lasta?

Perhehoitajaksi voi ryhtyä aivan tavallinen lapsiperhe. Perheessä hoidettavien lasten määrästä säädetään perhehoitolaissa. Perhekodissa saadaan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina.

Mitä ominaisuuksia odotatte perhehoitajaksi hakeutuvalta?

Hyvä perhehoitaja on yhteistyökykyinen ja luotettava, aidosti lasten hyvinvoinnista kiinnostunut henkilö, jonka koko perhe on sitoutunut antamaan kodin sitä tarvitsevalle lapselle. Perhehoitajamme ottavat huomioon myös lapsen omat vanhemmat ja lähiverkoston. Odotamme ennakkoluulotonta ja avointa mieltä, kykyä yhdessä ihmetellen kulkea lapsen rinnalla ja tiukan paikan tullen tervettä maalaisjärkeä.

Millaista palkkaa perhehoitaja saa?

Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio, kulukorvaus ja tarvittaessa käynnistyskorvaus. Hoitopalkkio on lapsikohtainen korvaus lapsen hoitamisesta. Palkkio kerryttää eläkettä ja siitä maksetaan veroa. Kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan lapsen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset, joita ovat esim. harrastukset, vaatteet, terveydenhuollon kustannukset sekä lapsen omat käyttövarat. Kulukorvauksesta ei makseta veroja. Käynnistyskorvauksella kustannetaan lapsen muuttaessa perheeseen välttämättömät kulut, joita voivat olla esim. kalusteet ja vaatteet. Ansion suuruus yhden lapsen hoidosta on vain hieman pienempi kuin keskiverto palkka Suomessa, ja tuplaantuu, jos toinenkin lapsi muuttaa perheeseen. Perhehoitaja voi myös toimia yrittäjänä. Tällöin palkkiot maksetaan perhehoitajan yritykselle ja päätät itse, paljonko haluat maksaa itsellesi palkkaa.

Mitä koulutusta perhehoitajalta vaaditaan?

Perhehoitajalta ei vaadita erityistä ammatillista koulutusta. Valmennamme perhehoitajan ja koko hänen perheensä tärkeään tehtävään. Koulutus jatkuu koko sijoituksen ajan ja on perheelle maksuton. Perhehoitajan valmennuksessa saat eväitä myös omaan vanhemmuuteesi!

Miten lapset valitaan perheisiin? Saanko itse päättää, minkä lapsen otan?

Valmennuksen aikana kartoitamme perheen vahvuudet ja voimavarat. Pyrimme sovittamaan yhteen lapsen tarpeet ja perheen voimavarat, jotta lapsen sijoitus perheeseen onnistuisi mahdollisimman hyvin. Tutustumisjakson aikana perheellä on vielä mahdollisuus vetäytyä prosessista, jos tulee esimerkiksi sellainen tunne, etteivät voimavarat riitä kyseisen lapsen hoitamiseen.

Minkä ikäiset henkilöt voivat toimia perhehoitajina?

Asia harkitaan tapauskohtaisesti. Lapsen ja perhehoitajan välinen ikäero voi olla korkeintaan noin 45 vuotta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa perustellusta syystä.

Näin ilmoituksessa, että perheessä olisi hyvä olla kaksi aikuista. Voinko toimia perhehoitajana, jos olen yksinhuoltaja?

Pääsääntöisesti haemme kahden vanhemman perheitä, mutta yksinhuoltajaperheen toimiminen perhehoitajana harkitaan tapauskohtaisesti kunnan kanssa.

Nykyinen työni on hektistä ja haluaisin pitää taukoa siitä. Mahdollistaako perhehoitajana toimiminen oikeasti työelämästä kotiin jäämisen?

Perhehoitajana toimiminen mahdollistaa kotiin jäämisen ja sitä edellytämmekin ainakin 1-2 ensimmäisen vuoden aikana, kun lapsi muuttaa perheeseen.

Olen työtön, eikä minulla ole toisen asteen koulutusta. Voinko silti toimia perhehoitajana ja maksetaanko minullekin yhtä paljon kuin muille?

Perhehoitajana toimiminen toimeksiantosuhteessa ei edellytä ammatillista koulutusta vaan antamamme ennakkovalmennuksen. Me valmennamme ja koulutamme perhehoitajan tehtävään. Perhehoitajan koulutustausta ei vaikuta palkkaukseen.

Jos lähden mukaan nyt, kauanko kestää, ennen kuin meille muuttaa lapsi?

Ennen kuin lapsi voi muuttaa perheeseen, perhe käy muutaman kuukauden pituisen valmennuksen. Tarkkaa aikaa lapsen muuttamisesta ei voida sanoa, koska on tärkeää, että lapsi saa juuri hänelle sopivan perheen. Kun sopiva lapsi on löytynyt, pitää varata myös jonkin verran aikaa tutustumiseen.

Asumme kerrostalossa, voinko silti toimia perhehoitajana?

Perhehoitajana voi toimia kerros-, rivi- tai omakotitalossa. Nykyisen asunnon soveltuvuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Asuntomme on pieni. Kannattaako minun silti olla teihin yhteydessä?

Kannattaa olla yhteydessä. Voimme yhdessä suunnitella ja miettiä, miten asuntoasian kanssa voidaan edetä.

Kuuluuko tehtävään lapsen omien vanhempien kanssa työskentely?

Sijoitetulla lapsella on oikeus pitää yhteyttä omiin vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Yhteydenpitoa voidaan rajoittaa, jos yhteydenpito aiheuttaa varaa lapsen terveydelle, kehitykselle, turvallisuudelle tai on hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä. Hyvä yhteistyö lapsen vanhempien ja läheisten kanssa on lapsen edun mukaista ja tukee sijoitusta.

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia perhehoitajalla on?

Perhehoitajalla on oikeus valmennukseen, koulutukseen ja työnohjaukseen, korvauksiin, vapaapäiviin, tulla kuulluksi lapsen huoltoon liittyvissä asioissa sekä terveystarkastukseen. Perhehoitaja sitoutuu antamaan lapselle hyvää hoitoa, huolenpitoa ja kasvatusta, tukee läheisten yhteydenpitoa, tekee yhteistyötä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja Suomen Perhekotien kanssa, noudattaa salassapitosopimusta ja ilmoittaa, jos perheen olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia esim. perheenlisäys tai asumisjärjestelyiden muutokset.

Onko perhehoitajalla oikeus lomaan?

Perhehoitajalla on oikeus kahden vuorokauden vapaaseen jokaiselta kuukaudelta, jonka aikana hän on toiminut perhehoitajana 14 vrk. Vapaiden kertyminen ei ole sidoksissa hoidettavien lasten lukumäärään.

Voinko matkustaa sijoitetun lapsen kanssa?

Voit. Sijoitettu lapsi tulee osaksi perhettäsi ja matkailu sekä sivistää että avartaa. Ulkomaanmatkat suunnitellaan yhdessä työntekijänne, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja lapsen huoltajan kanssa.